naše storitve

Kaj vam
ponujamo

Postopek analize, pridobitve, izvedbe in primopredaje gradbenega posla.

FAZA A - E

FAZA F

FAZA G + H

 1. Izmera
 2. Postopek stanja
 3. Izpis potrebnih podatkov
 1. Pregled in analiza projekta
 2. Pregled popisa del za ponudbo
 3. Po potrebi izdelava popisa del
 4. Izdelava ponudbenega predračuna
 1. Pregled ponudbenega predračuna
 2. Predlog možnih racionalizacij, če so možne
 3. Dogovor o morebitnih dodatnih željah
 4. Dogovor za izdelavo dodatnega predračuna z željami
 5. Določitev roka za izdajo novega predračuna
 1. Potrditev ponudbenega predračuna
 2. Dogovor o plačilnih pogojih
 3. Dogovor o terminih gradnje
 4. Priprava pogodbe za izvedbo
 5. Pregled pogodbe z naročnikom
 6. Podpis pogodbe za izvedbo
 1. Zapisniški prevzem terena, objekta ali dela objekta
 2. Pripravljalna dela in ureditev varstva pri delu ( zaščitna ograja, gradbiščna tabla, zavarovanje, sanitarije, … )
  ( obvestilo o pričetku del – oglasna deska, če je delo v večstanovanjskem objektu )
  ( ureditev potrebnih priključkov elektrike in vode za potrebe gradnje )
  ( zaščita skupnih površin, če je delo v večstanovanjskem objektu )
 1. Geodetska zakoličba
 2. Izdelava profilov
 3. Strojni izkop zemljišča za temelje
 4. Ureditev utrjene zemljine za temeljenje
 5. Izdelava opaža za temelje ali temeljno ploščo
 6. Polaganje armature za temelje ali temeljno ploščo
 7. Izdelava elementov kanalizacije v temeljih
 8. Betoniranje temeljev
 9. Zasipavanje med in za temelji, če je potrebno
 10. Utrjevanje nasipa med temelji do ustrezne zbitosti
 11. Izdelava podložne armirane plošče med temelji
 12. Izdelava ozemljitve temeljev in priprava za povezavo
 1. Izdelava horizontalne hidroizolacije pod zidovi
 2. Zidanje nosilnih zidov objekta
 3. Izdelava horizontalnih in vertikalnih protipotresnih vezi
 4. Izdelava nosilcev in preklad nad odprtinami
 5. Izdelava medetažnih plošč
 6. Izdelava vertikalne hidroizolacije zidov kleti ( če je klet )
 7. Izdelava toplotne izolacije zidov kleti ( če je klet )
 8. Montaža svetlobnih jaškov kleti, če so potrebni
 9. Zasip kletnih zidov z zunanje strani ( če je klet )
 10. Zidanje kolenčnih zidov za streho v podstrehi
 11. Polaganje gibkih rebrastih cevi za elektriko v opaž
 1. Zidanje dimnika
 2. Izdelava kompletne strehe
 3. Montaža žlebov in odtočnih cevi za meteorno vodo
 4. Izgradnja zunanje kanalizacije ob objektu in priklop
 1. Montaža stavbnega pohištva ( okna, balkonska vrta )
 2. Montaža vhodnih vrat
 3. Izdelava toplotne izolacije objekta – fasada
 4. Vgradnja zunanjih okenskih polic
 5. Vgradnja vseh potrebnih fasadnih omaric za inštalacije
 6. Izdelava fasadnega zaključnega ometa
 7. Izdelava balkonskih ograj
 8. Polaganje zaključnih talnih oblog na balkonih in terasah
 1. Groba montaža elektroinstalacij ( razvodi, kabli, omarice )
 2. Groba montaža vodovoda ( vse razen sanitatnih instalacij )
 3. Izdelava kompletnega centralnega ali talnega ogrevanja
 4. Izdelava kompletne plinske instalcije ( če je predvidena )
 5. Izdelava prezračevanja in rekuperacije ( če je predvideno )
 6. Horizontalna hidroizolacija talne podložne plošče
 7. Vgradnja notranjih okenskih polic
 8. Izdelava kompletnih ometov ( strojni, ročni )
  ( možna tudi obloga vseh zidov z mavčnokartonastimi ploščami )
 9. Izdelava kompletnih talnih estrihov s toplotno izolacijo
 10. Izdelava toplotne izolacije podstrehe
 11. Obloga pod izolacije podstrehe z mavčnokartonastimi ploščami ( kjer so previsi v podstrehi betonski, obloga odpade )
 12. Bandažiranje in kitanje stikov mavčnokeramičnih plošč
 13. Zagon talnega ogrevanja (monitoring – tempiranje ogrevanja za izsušitev estrihov)
 1. Polaganje keramičnih ploščic v objektu
 2. Demontaža radiatorjev ( če so ti predvideni )
 3. Slikoplaskarska obdelava površin
 4. Izmere vlažnosti estrihov in zračne vlage v objektu
 5. Polaganje talnih oblog ( parket, PVC, topli pod … )
 6. Fina montaža elektrike ( vtičnice, stikala, ventilatorji )
 7. Fina montaža sanitarnih elementov ( kad, umivalnik, školjka, … )
 8. Ponovna montaža radiatorjev ( če so predvideni )
 9. Montaža notranjih vrat
 10. Zagon vseh instalacij in regulacija
 11. Generalno čiščenje objekta
 1. Zemeljska dela
 2. Betonska dela
 3. Zidarska dela
 4. Tlakovci, asfalt, porfido, prane plošče, lesene obloge, … )
 5. Instalcija za avtomatsko zalivanje trave
 6. Instalacije zunanje razsvetljave
 7. Hotrikulturna ureditev ( trava, grmovje, drevesa )
 8. Izdelava “škarp” in ograj ( betonske, kamnite, žične, … )
 9. Specialne zadeve ( bazeni, skalnjaki, igrišča, vrtne lope, … ) 
 1. Kuhinja kompletno z vsemi elementi “bele tehnike”
 2. Kompletna oprema prostorov po želji

Zgoraj so opisane NOVOGRADNJE. 
PRENOVE, ADAPTACIJE IN REKONSTRUKCIJE  se dela izvajajo glede na specifičnost posameznega elementa.

 1. Pregled izvedenih del z naročnikom
 2. Izdelava zapisnika o prevzemu del
 3. Pisni dogovor o morebitnih popravilih
 4. Predaja garancijskih listov in izjav
 5. Predaja kopij gradbenih dnevnikov
 1. Izdelava pregled in potrditev gradbene knjige ( če tako določa pogodba )
 2. Izdelava osnutka obračuna izvedenih del v skladu s pogodbo
 3. Predaja osnutka obračuna naročniku v potrditev
 4. Predaja garancijske knjižive po potrditvi obračuna
 1. Plačilo potrjenih del v skladu s pogodbo